Aktiv ravnatelja, Nuštar

3. i 4.7.2013.godine u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar održan je aktiv ravnatelja na kojemu je sudjelovalo 15-ak privatnih i državnih domova, uz prisustvo i savjetnica pri ministarstvu socijalne politike i mladih: Alma Bernat, Iva Prpić i Zvjezdana Bogdanović, te viših inspektorica pri MSPM.

Na poziv savjetnice, Alme Bernat, psihologinja Doma Borova, Marina Pleša (uz ostale predavače) dobila je priliku izložiti i predstaviti Dom Borova i svoj rad na temu: Uloga psihologa u sustavu institucionalne skrbi i zaštiti mentalnog zdravlja.

Ova tema prvi puta je prezentirana na ovakvom skupu. Na aktivu su dobivene vrlo vrijedne informacije, vezane uz podizanje kvalitete života korisnika usluga socijalne skrbi. Također, i diplomirana socijalna radnica, Zlata Rončević sudjelovala je,po prvi puta u svojstvu ravnatelja, ovom aktivu

Bookmark the permalink.