Antistres terapija u Domu Borova

COVID-19 nam je svima promijenio život. Nije lako nositi se s novonastalom situacijom. Kada je razina stresa visoka, teško je ostati pribran i fokusiran na što kvalitetnije izvršenje zadataka. Zato su radnici Doma za odrasle osobe našli svoj recept antistres terapije

Bookmark the permalink.