Dokumenti

13.10.2023. – Financijski plan 2024-2026 i Odluka o usvajanju financijskih planova

09.10.2023. – Poziv i dnevni red za 20. sjednicu Upravnog vijeća

19.09.2023. – Poziv i dnevni red za 19. sjednicu Upravnog vijeća

07.07.2023. – Odluka o cijeni usluge pomoći u kući – organiziranje prehrane

11.07.2023. – Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za odrasle osobe Borova za razdoblje 01-06. mjesec 2023. godine

11.07.2023. – Odluka o izradi Plana transformacije Doma za odrasle osobe Borova

11.07.2023. – Odluka o uspostavi tima za tranformaciju Doma za odrasle osobe Borova

30.06.2023. – Odluka o izmjeni odluke o cijenama socijalnih usluga

29.06.2023. – Poziv i dnevni red za 17. sjednicu Upravnog vijeća

01.06.2023. – Poziv i dnevni red za 16. sjednicu Upravnog vijeća

10.03.2023. – Financijski plan za 2023. godinu – I izmjena

08.03.2023. – Poziv i dnevni red za 15. sjednicu Upravnog vijeća

10.03.2023. – Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za odrasle osobe Borova za razdoblje od 01.01.2022.-31.12.2022. godine

Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog inventara te načinu ispravka vrijednosti

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (pdf format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (csv format)

01.02.2023. – Financijski plan za 2022. godinu – konačni

01.02.2023. – Bilješke uz financijske izvještaje siječanj-prosinac 2022. godine

01.02.2023. – Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 (2) (excel oblik)

30.01.2023. – Pravilnik o unutarnjem nadzoru

27.01.2023. – Poziv i dnevni red za 14. sjednicu Upravnog vijeća

23.12.2022. – Procedura blagajničkog poslovanja u Domu za odrasle osobe Borova 16.12.2022.

23.12.2022. – Poziv i dnevni red za 13. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv i dnevni red za 11. sjednicu Upravnog vijeća

14.06.2022. – Poziv i dnevni red za 10. sjednicu Upravnog vijeća

Godišnji plan i program rada za 2022. godinu

Izvješće o radu za 2021. godinu

11.02.2022. – Poziv i dnevni red za 9. sjednicu Upravnog vijeća

05.02.2022. – Financijski plan za razdoblje od 2022-2024. godina i Odluka o usvajanju planova

05.02.2022. – Financijski plan za 2021. godinu – konačni

31.1.2022. – Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine (pdf oblik)

31.1.2022. – Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01. 01.2021. – 31.12.2021.godine (xls oblik)

31.1.2022. – Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (pdf oblik)

31.1.2022. – Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (csv oblik)

Izjava o pristupačnost Dom Borova

13.12.2021. – Poziv i dnevni red za 8. sjednicu Upravnog vijeća Doma Borova

14.10.2021. – Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Doma za odrasle osobe Borova – 19.07.2021.

30.9.2021. – Odluka – zaposlenici u socijalnoj skrbi

22.9.2021. – Odluka o rasporedu radnog vremena radnika Doma – 22.9.2021. godine

21.09.2021. – Poziv i dnevni red za 7. sjednicu Upravnog vijeća

19.07.2021. – Poziv i dnevni red za 6. sjednicu Upravnog vijeća Dom Borova

08.07.2021. – Odluka o rasporedu radnog vremena Doma za odrasle osobe Borova

Poziv i dnevni red za 5. sjednicu Upravnog vijeća – 15.06.2021.

Dnevni red za 4. sjednicu Upravnog vijeća Doma Borova

01.06.2021. – Odluka o rasporedu radnog vremena Doma za odrasle osobe Borova

Poslovnik o radu Upravnog vijeća – Dom za odrasle osobe Borova

Dnevni red za 3. sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Borova

08.03.2021. – Financijski planovi 2021 – 2023 – EU projekt ¨Moja kućica, moja slobodica¨

Dnevni red za 2. sjednicu Upravnog vijeća Doma Borova

Dnevni red za 1. (konstituirajuću) sjednicu Upravnog vijeća Doma Borova

Procedura dostavljanja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama

Godišnji financijski izvještaj 01.01.-31.12.2020. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (pdf oblik)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (csv oblik)

04.12.2020. – Odluka o imenovanju Tima za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Dnevni red 23. sjednice Upravnog vijeća

Dnevni red 22. sjednice Upravnog vijeća

Odluka o rasporedu radnog vremena radnika Doma 20.01.2021.

04.12.2020. – Odluka o rasporedu radnog vremena radnika Doma Borova od 07.12.2020.

Dnevni red 21. sjednice Upravnog vijeća

Dnevni red 20. sjednice Upravnog vijeća

Dnevni red 19. sjednice Upravnog vijeća

Odluka o rasporedu radnog vremena radnika Doma od 23.10.2020. godine

Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Domu za odrasle osobe Borova za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-Cov-2 od 23.10.2020.godine

ODLUKA o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Domu za odrasle osobe Borova za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 19. listopada 2020.

ODLUKA o imenovanju Tima za koordinaciju za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 19. listopada 2020.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Doma za odrasle osobe Borova – pročišćeni tekst

Statut Doma za odrasle osobe Borova – pročišćeni tekst

12.05.2020. – Dnevni red 18. sjednice Upravnog vijeća

Upute pružateljima usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi radi sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19

Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Domu za odrasle osobe Borova za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 od 10. svibnja 2020.

Procedura o korištenju službenih vozila

Odluka o imenovanju Tima za koordinaciju za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u Domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi – HZJZ

Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Domu Borova za vrijeme epidemije bolesti COVID-19

21.02.2020. – Financijski plan za 2022

21.02.2020. – Financijski plan za 2021

21.02.2020. – Financijski plan za 2020

21.02.2020. – Financijski plan za 2019

04.02.2020. – Plan i program rada Doma za 2020. godinu

04.02.2020. – Izvješće o radu povjerenstva za zarazne bolesti – Upravno vijeće za 2019. godinu

04.02.2020. – Izvješće o radu Doma za 2019. godinu

03.02.2020. – Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2019 (pdf oblik)

03.02.2020. – Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2019 (csv oblik)

31.01.2020. – Godišnji financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019. (pdf)

31.01.2020. – Godišnji financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019. (xslx)

31.01.2020. – Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019 (pdf)

31.01.2020. – Bilješke u godišnji financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019. (xlsx)

30.01.2020. – Dnevni red 17. sjednice Upravnog vijeća

13.12.2019. – Dnevni red 16. sjednice Upravnog vijeća

10.09.2019. – Dnevni red 15. sjednice Upravnog vijeća

29.05.2019. – Dnevni red 14. sjednice Upravnog vijeća

31.01.2019. – Godišnji financijski izvještaj 01.01.-31.12.2018.godine (xls)

31.01.2019. – Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 01.01.-31.12.2018. godine (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018

28.01.2019. – Dnevni red 13. sjednice Upravnog vijeća

20.12.2018. – Dnevni red 12. sjednice Upravnog vijeća

29.06.2018. – Dnevni red 10. sjednice Upravnog vijeća

06.02.0218. Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

06.02.0218. Bilješke uz financijski izvještaj siječanj-prosinac 2017.godine

06.02.0218. Odluka Upravnog vijeća o usvajanu Godišnjeg financijskog izvještaja

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.

24.01.2018. – Dnevni red 9. sjednice Upravnog vijeća

18.12.2017. – Dnevni red 8. sjednice Upravnog vijeća

09.11.2017. – Dnevni red 7. sjednice Upravnog vijeća

06.06.2017. – Dnevni red sjednice Upravnog vijeća

29.03.2017. – Dnevni red 2. sjednice Upravnog vijeća

20.02.2017. – Dnevni red 1. sjednice Upravnog vijeća

31.01.2017. Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu

31.01.2017. Financijski izvještaj za 2016. godinu

Procedure i protokoli Doma Borova

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Protokol o postupanju po prigovorima i žalbama korisnika

Protokol o promjeni humanog vezivanja korisnika

Sigurnosni i zaštitni program i protokol

Statuti i pravilnici Doma Borova

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika

Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora Doma Borova

Pravilnik o radu Doma za odrasle osobe Borova

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti i odbradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o sprečavanju širenja bolničkih infekcija

Odluka o rasporedu radnog vremena

Poslovnik o radu Stručnog vijeća

Poslovnik Upravnog vijeća

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o nagrađivanju korisnika

Pravilnik o poslovnoj tajni

Pravilnik o prevenciji i kontroli infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i poslovnik

Pravilnik o provođenu unutarnjeg nadzora

Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik zaštite od požara

Statut Doma za odrasle osobe Borova

Ostali dokumenti

Etičko kodeks Doma za odrasle osobe Borova

Izvješće o radu Doma za 2018. godinu

Odluka o imenovanju etičkog povjerenstva

Odluka o imenovanju povjerenika za otpad

Plan i program rada Doma za 2018. godinu

Plan i program rada Doma za 2019. godinu

Poslovnik o radu povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u Domu