Donacija Flora VTC

FLORA VTC d.o.o. donirala je Domu za psihički bolesne odrasle osobe Borova sadnice cvijeća, ukrasne grmove, ukrasna stabla, cvjetne posude i zemlju za sadnju cvijeća.

U okviru radne terapije, korisnici, shodno svojim psihofizičkim sposobnostima, brinu o izgledu i okolišu Doma, uređuju cvjetne gredice, zelene površine te veliki trud ulažu da bi njihov Dom, soba u kojoj borave i ostali prostori Doma barem malo uljepšali im duge dane koje provode ovdje zbog bolesti.

Korisnici i zaposlenici Doma zahvaljuju se FLORI d.o.o., osobito direktoru, gosp. Željku Iharošu na donaciji. Sve što se čini u korist potrebitih doista nema cijenu.

Bookmark the permalink.