Edukacija Osijek

18.12.2013.g. u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Osijek, održano je predavanje na temu  „ Organizirano stanovanje uz podršku“.

Stručne radnice Doma – Marija Grgić, prvostupnica radne terapije, Damirka Stjepanović, radni terapeut i Joana Grgurić – Harauzek, medicinska sestra,  sudjelovale su na predavanju.

Nera Opačak, prvostupnica radne terapije, govorila je o svom radnom iskustvu u Programu organiziranog stanovanja uz podršku od samog početka provedbe tog programa u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Osijek . Saznali smo važnost rada Tima za Organizirano stanovanje uz podršku te uključenost svih radnika u ovaj program. Također smo saznali u kojoj su fazi oni danas, te koji su njihovi kratkoročni i dugoročni ciljevi u realizaciji Master plana deinstitucionalizacije i transformacije Domova socijalne skrbi. Kao članice Tima za Organizirano stanovanje uz podršku u našem Domu , u listopadu smo posjetili korisnike Doma Osijek koji su u programu Organiziranog stanovanja uz podršku te smo iz tog razloga ostalima mogle potvrditi ono o čemu je Nera govorila te aktivno sudjelovati u raspravi.

Na kraju predavanja zaključile smo  da je Tim za Organizirano stanovanje uz podršku u Domu Borova na pravom putu provedbe pripremne faze ovog programa ali i da je još puno posla pred nama.

Bookmark the permalink.