Izazovi rada s psihički bolesnim odraslim osobama

7. i 8. studenog 2011. godine u Donjoj Stubici, u organizaciji Doma za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb u suradnji sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi održan je seminar na temu „Izazovi rada s psihički bolesnim odraslim osobama“, na kojem su sudjelovali i djelatnici Doma Borova, Jelena Pavlek – Bardić, radni terapeut, bacc., te Marina Pleša , diplomirani psiholog – profesor.

Seminar je bio namijenjen zaposlenicima Domova za psihički bolesne odrasle osobe, a sveukupno je sudjelovalo 50-ak sudionika, predstavnika 18 domova u Republici Hrvatskoj. Seminar je namijenjen isključivo stručnim radnicima domova, a u svrhu povećanja kvalitete rada s korisnicima usluga.

Teme seminara bile su usko vezane za svakodnevni rad stručnih djelatnika, kao što su npr. Rasprava i informiranje i planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u RH 2011.-2016.(2018)), Organizirano stanovanje korisnika domova itd. Osim ovih tema, neke su bile vezane za tematiku psihijatrije. Josip Sarić , mr.sc., Goran Babić, dr.med. te Tatjana Katkić-Stanić, dipl. socijalni radnik samo su neka od zvučnih imena koja su svoja znanja prenosila na sudionike seminara.

Bookmark the permalink.