Izrada individualnog plana skrbi

24. veljače 2012. godine u SOS Dječjem selu Lekenik održan je 1. sastanak Sekcije psihologa u socijalnoj skrbi . Glavna tema ovog sastanka odnosila se na izradu individualnog plana skrbi za korisnike u sustavu socijalne skrbi. Sastanku je prisustvovala i psihologinja Doma Borova, Marina Pleša, dipl. psiholog – profesor, koja je ovim putem imala izuzetnu čast i nesvakidašnju priliku upoznati i ostale kolegice zaposlene pri ostalim domovima socijalne skrbi te ujedno i razmijeniti iskustva. Također, na ovom sastanku raspravljalo se i o novom Zakonu o socijalnoj skrbi, te o potrebi izmjene određenih članaka ZOSS-a.

Pročelnica sekcije, Jasna Špoljarić, ali i ostali predavači: Ivana Zekić, Višnja Matić te Zrinka Vladisavljević uspješno su potaknule sudionike na razmišljanje kao i na produktivnu raspravu.

Bookmark the permalink.