Javna nabava

Document-iconSukladno člancima od 75 – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Dom za odrasle osobe Borova kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
OBAVIJEST: E-računi

 

Tehnička dokumentacija za građevinske radove – EU projekt ¨Moja kućica, moja slobodica¨

Projektna dokumentacija

07.05.2024. – Plan nabave 2024. godina – III izmjena
25.04.2024. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma 2024. – I. izmjena
09.04.2024. – Poziv na dostavu ponude, ponudbeni list i troškovnik – Izmjena podova Nova zgrada – faza IV
08.04.2024. – Plan nabave za 2024 – II izmjena
25.03.2024. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma 2023 – po izvršenju
20.03.2024. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma 2024.
18.03.2024. – Odluka o odabiru – Materijal za osobnu higijenu – toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi 2024
08.03.2024. – Poziv na dostavu ponuda – Materijal za osobnu higijenu – toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi 2024
08.03.2024. – Odluka o odabiru – Namještaj
06.03.2024. – Plan nabave 2024. godina – I. izmjena
26.02.2024. – Odluka o odabiru – Materijal za osobnu higijenu – rukavice 202413.02.2024. – Odluka o poništenju – Čuvarske usluge 2024
16.02.2024. – Poziv na dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik – Materijal za osobnu higijenu – Rukavice 2024
13.02.2024. – Odluka o odabiru – Razni prehrambeni proizvodi – Tjestenine 2024
13.02.2024. – Odluka o odabiru – Prerađeno voće i povrće 2024
31.01.2024. – Odluka o odabiru – Mesni proizvodi 2024
31.01.2024. – Odluka o odabiru – Mliječni proizvodi 2024
31.01.2024. – Odluka o odabiru – Mlijeko 2024
31.01.2024. – Poziv na dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik – Razni prehrambeni proizvodi – Tjestenine 2024
31.01.2024. – Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik za nabavu – Čuvarske usluge 2024
31.01.2024. – Poziv na dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik – Prerađeno voće i povrće 2024
30.01.2024. – Odluka o odabiru – Kruh 2024
25.01.2024. – Odluka o odabiru – Svježe meso – govedina i teletina
23.01.2024. – Poziv na dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik za nabavu – Mesni proizvodi 2024
23.01.2024. – Poziv na dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik za nabavu – Mliječni proizvodi 2024
23.01.2024. – Poziv na ostavu ponuda, ponudbeni list, troškovnik za nabavu – Mlijeko 2024
23.01.2024. – Poziv na dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik za nabavu – Kruh 2024
18.01.2024. – Poziv na dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik za nabavu – Svježe mesto – govedina i teletina 2024
09.01.2024. – Plan nabave za 2024. godinu
28.12.2023. – Financijski plan 2024-2026 i Odluka o usvajanju financijskih planova – I izmjena
07.11.2023. – Plan nabave za 2023. godinu – IV IZMJENA
27.10.2023. – Poziv na dostavu ponude, ponudbeni list i troškovnik za nabavu – Namještaj 2023.
20.06.2023. – Odluka o odabiru za nabavu – Parno konvenkcijska peć – plinska 2023.g
09.06.2023. – Plan nabave za 2023. godinu – III. IZMJENA
16.05.2023. – Odluka o odabiru za izvođenje radova na izmjeni podova u objektu Nova Zgrada I. kat – Faza III
06.04.2023. – Poziv za dostavu ponude i ponudbeni list – Parno konvekcijska pećnica – plinska 2023.g
06.04.2023. – Troškovnik – Parno konvekcijska pećnica – plinska 2023. godina (xlsx datoteka)
06.04.2023. – Plan nabave za 2023. godinu – II. IZMJENA
16.03.2023. – Plan nabave za 2023. godinu – I. IZMJENA
16.03.2023. – Poziv za dostavu ponuda i ponudbeni list – izmjena podova u objektu Nova zgrada I. kat – Faza III 2023. godina
16.03.2023. – Troškovnik za izmjenu podova u objektu Nova zgrada I. kat – Faza III 2023. godina (xlsx datoteka)
14.03.2023. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma 2023.
14.03.2023. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma 2022. – po izvršenju
07.03.2023. – Odluka o odabiru – razni prehrambeni proizvodi za 2023. godinu
03.03.2023. – Odluka o odabiru – toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi za 2023. godinu
03.03.2023. – Odluka o odabiru – usluga čuvarske službe za 2023. godinu
20.02.2023. – Poziv za dostavu ponuda – Toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi za 2023. godinu
08.02.2023. – Odluka o odabiru- Svježe meso – govedina 2023.g.
08.02.2023. – Odluka o odabiru – Svježe meso – perad za 2023.g.
07.02.2023. – Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik za nabavu – Razni prehrambeni proizvodi za 2023. g.
30.01.2023. – Odluka o odabiru – mesni proizvodi za 2023. g.
30.01.2023. – Odluka o odabiru – krušni proizvodi za 2023. godinu
30.01.2023. – Odluka o odabiru – mliječni proizvodi za 2023. g.
27.01.2023. – Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik- SVJEŽE MESO-PERAD ZA 2023.
27.01.2023. – Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik- SVJEŽE MESO-GOVEDINA ZA 2023.
18.01.2023. – Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik za nabavu – Mliječni proizvodi za 2023. godinu
18.01.2023. – Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik za nabavu – Mesni proizvodi za 2023. godinu
16.01.2023. – Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik za nabavu – Usluga čuvarske službe za 2023. godinu
16.01.2023. – Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik za nabavu – Mlijeko za 2023. godinu
16.01.2023. – Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik za nabavu – Krušni proizvodi za 2023. godinu
16.01.2023. – Izmjene i dopune naputka o provedbi postupaka jednostavne nabave
09.01.2023. – Plan nabave za 2023. godinu
07.12.2022. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma 2022. – II. IZMJENA
07.12.2022. – Plan nabave za 2022. godinu – 9. izmjena 06.12.2022.
28.10.2022. – Odluka o odabiru – Putničko kombi vozilo – rabljeno
21.10.2022. – Financijski plan 2023.-2025.
05.10.2022. – Odluka o produljenju roka za dostavu ponuda za putničko kombi vozilo – rabljeno
29.09.2022. – Plan nabave za 2022. godinu – 8. izmjena 28.09.2022.
29.09.2022. – Poziv za dostavu ponuda – Putničko kombi vozilo – rabljeno
27.09.2022. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma 2022. – I. izmjena
01.09.2022. – Odluka o odabiru – Izmjena podova u objektu Stacionar – faza 2
28.07.2022. – Plan nabave za 2022. godinu – 7. izmjena 28.07.2022.
11.07.2022. – Poziv za dostavu ponude i ponudbeni list – izmjena podova u objektu Stacionar – faza 2
11.07.2022. – Troškovnik – IZMJENA PODOVA U OBJEKTU STACIONAR – FAZA 2 2022. G.
08.07.2022. – Plan nabave za 2022. godinu – 6. izmjena 08.07.2022.
23.06.2022. – Odluka o odabiru – Izrada sustava za dojavu požara na objektima Doma za odrasle osobe Borova
21.06.2022. – Plan nabave za 2022. godinu – 5. izmjena 20.06.2022.
10.05.2022. – Odluka o odabiru – NAMJEŠTAJ ZA SOBE KORISNIKA 2022.g. JNR 31-22
09.05.2022. – Troškovnik – SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA U OBJEKTIMA DOMA ZA ODRASLE OSOBE BOROVA 2022. G.
09.05.2022. – Poziv za dostavu ponuda i ponudbeni list – SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA U OBJEKTIMA DOMA ZA ODRASLE OSOBE BOROVA 2022. G.
09.05.2022. – Plan nabave za 2022. godinu – 4. izmjena 09.05.2022.
06.05.2022. – Plan nabave za 2022. godinu – III. izmjena 05.05.2022.
08.04.2022. – Troškovnik- Namještaj za sobe korisnika 2022.G. JNR 31-22
08.04.2022. – Poziv za dostavu ponude i ponudbeni list – Namještaj za sobe korisnika 2022. G. JNR 31-22
05.04.2022. – Plan nabave za 2022. godinu – II izmjena 05.04.2022.
22.03.2022. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma 2022
14.03.2022. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma 2021 – po izvršenju
04.03.2022. – Odluka o odabiru – Razni prehrambeni proizvodi za 2022. godinu
16.02.2022. – Plan nabave za 2022. godinu – 1. izmjena od 19.01.2022. godine
14.02.2022. – Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik – Razni prehrambeni proizvodi za 2022.
14.02.2022. – Odluka o poništenju Odluke o odabiru za čuvarske usluge za 2022.
14.02.2022. – Odluka o odabiru usluga čuvarske službe za 2022.
10.02.2022. – Odluka o odabiru – Mliječni proizvodi za 2022. godinu
10.02.2022. – Odluka o odabiru – Krušni proizvodi za 2022.godinu
02.02.2022. – Odluka o odabiru – Usluga čuvarske službe JNU 9-22
01.02.2022. – Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik za nabavu – Krušnih proizvoda za 2022. godinu
31.01.2022. – Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik za nabavu – Mliječnih proizvoda za 2022. godinu
27.01.2022. – Odluka o odabiru materijal za osobnu higijenu JNR 4-22
26.01.2022. – Odluka o odabiru – Rukavice JNR 5 -22
24.01.2022. – Odluka o odabiru – Tračna (tunelska ) perilica posuđa
24.01.2022. – Poziv za dostavu ponude, ponudbeni list i troškovnik – Usluga čuvarske službe, JNU 9-22
17.01.2022. – Poziv za dostavu ponude, ponudbeni list i troškovnik – Materijal za osobnu higijenu JNR 4-22
14.01.2022. – Poziv za dostavu ponuda za rukavice za 2022. godinu JNR 5-22
Plan nabave za 2022. godinu
Plan nabave 2021. – VI. (šesta) izmjena 14.10.2021. godine
REGISTAR UGOVORA ZA NABAVU I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2021. godinu – I IZMJENA
30.08.2021. – Plan nabave 2021. – V. (peta) izmjena 30.08.2021.godine
06.08.2021. – Plan nabave 2021. – IV izmjena 02.08.2021.godine
06.08.2021. – Poziv za dostavu ponude, ponudbeni list i troškovnik – tračna (tunelska) perilica posuđa JNR 25-21
28.7.2021. – Odluka o odabiru – Namještaj za sobe korisnika JNR 24-21
16.7.2021. – Odluka o odabiru – Izmjena podova u objektu Nova zgrada u blagovaonici i prizemlju Doma za odrasle osobe Borova- Faza I
08.07.2021. – Naputak o provedbi postupka jednostavne nabave
12.05.2021. – Plan nabave 2021. – III izmjena 11.05.2021.godine
12.05.2021. – Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik – Namještaj za sobe korisnika
01.04.2021. – Plan nabave 2021. – II izmjena 01.04.2021.godine
01.04.2021. – Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik za izmjenu podova u objektu Nova zgrada, prizemlje i blagovaonica – Faza I
18.03.2021. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma za 2021.
18.03.2021. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma za 2020. – izvršenje
09.03.2021. – Plan nabave 2021. – I izmjena
23.02.2021. – Odluka o poništenju postupka – Pića, duhan i srodni proizvodi 2021
16.02.2021. – Odluka o odabiru RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI 2021
15.02.2021. – Poziv za dostavu ponude i ponudbeni list za Pića, duhan i srodni proizvode 2021
15.02.2021. – TROŠKOVNIK Pića, duhan i srodni proizvodi 2021
12.02.2021. – Odluka o odabiru USLUGA ČUVANJA 2021
01.02.2021. – Poziv za dostavu ponude i ponudbeni list za RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI 2021
01.02.2021. – Troškovnik – razni prehrambeni proizvodi 2021. godina
01.02.2021. – Odluka o odabiru Mliječni proizvodi 2021
28.01.2021. – Financijski plan 2021 – 2023 i odluka o usvajanju financijskih planova
26.01.2021. – Poziv za dostavu ponude – ČUVARSKE USLUGE 2021
22.01.2021. – Poziv za dostavu ponude, troškovnik i ponudbeni list – MLIJEČNI PROIZVODI ZA 2021
05.01.2021. – Plan nabave za 2021. godinu
08.12.2020. – Odluka o odabiru – Bolnički kreveti sa elektromotornim podizanjem
12.10.2020. – Odluka o odabiru – Izrada projektno – tehničke dokumentacije – BVU 13-20
29.09.2020. – Poziv na dostavu ponuda – Izrada projektno-tehničke dokumentacije – BVU 13-20
17.09.2020. – Plan nabave za 2020. godinu- prva izmjena
09.07.2020. – Odluka o odabiru – Sušilica BVR 26-20
07.07.2020. – Odluka o odabiru – Oprema BVR 25-20
23.06.2020. – Poziv za dostavu ponuda – Bolnički kreveti sa elektormotornim podizanjem BVR 27-20
11.05.2020. – Naputak o provedbi postupka jednostavne nabave
18.03.2020. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma za 2020 (pdf)
18.03.2020. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma za 2020 (csv)
13.03.2020. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma za 2019 – po izvršenju (pdf)
13.03.2020. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma za 2019 – po izvršenju (xslx)
13.03.2020. – Odluka o odabiru – RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI 2020
13.03.2020. – Odluka o odabiru – USLUGA ČUVANJA 2020
10.03.2020. – Odluka o odabiru – SVJEŽE MESO 2020
10.03.2020. – Odluka o odabiru – PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE 2020
06.03.2020. – Odluka o odabiru – KRUŠNI PROIZVODI 2020
06.03.2020. – Odluka o odabiru – MESNI PROIZVODI 2020
06.03.2020. – Odluka o odabiru – MLIJEČNI PROIZVODI 2020
25.02.2020. – Poziv za dostavu ponuda – SVJEŽE MESO 2020
25.02.2020. – Poziv za dostavu ponuda – RAZNI PREHRAMBENI PROZVODI 2020
25.02.2020. – Troškovnik razni prehrambeni proizvodi 2020
25.02.2020. – Poziv za dostavu ponuda – PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE 2020
25.02.2020. – Troškovnik proizvoda za čišćenje 2020
19.02.2020. – Poziv za dostavu ponuda – MLIJEČNI PROIZVODI 2020
19.02.2020. – Poziv za dostavu ponuda – MESNI PROIZVODI 2020
19.02.2020. – Poziv za dostavu ponuda – KRUŠNI PROIZVODI ZA 2020
19.02.2020. – Poziv za dostavu ponuda – ČUVARSKE USLUGE 2020
09.01.2020. – Plan nabave za 2020. godinu
24.12.2019. – Odluka o odabiru – unutarnja stolarija BVU 15-19
10.12.2019. – Plan nabave za 2019. godinu – izmjena III
08.11.2019. – Poziv za dostavu ponuda za uslugu nabave i ugradnje unutarnje stolarije u novoj zgradi i stacionaru BVU 15-19
04.10.2019. – Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma za 2019. – IZMJENA I
02.10.2019. – Odluka o odabiru energetska obnova BVU 14-19
06.09.2019. – Poziv za dostavu ponuda – energetska obnova zgrada BVU 14-19
06.09.2019. – Projektni zadatak investitora – Nova zgrada
06.09.2019. – Projektni zadatak investitora – Stacionar
02.09.2019. – Odluka o poništenju – Projekt energetske obnove
07.08.2019. – Poziv za dostavu ponuda – Projekt energetske obnove
07.08.2019. – Projektni zadatak investitora – Nova zgrada
07.08.2019. – Projektni zadatak investitora – Stacionar
01.08.2019. – Odluka o odabiru oprema – NAMJEŠTAJ BVR 25-19
17.7.2019. – Plan nabave za 2019. godinu – izmjena II
12.07.2019. – Odluka o odabiru -Stroj za glačanje rublja 2019
17.06.2019. – Poziv za dostavu ponuda za opremu – namještaj BVR 25-19
17.06.2019. – Troškovnik za opremu – NAMJEŠTAJ BVR 25-19
12.04.2019. – Poziv za dostavu ponuda – stroj za glačanje rublja 2019
12.04.2019. – Plan nabave za 2019. godinu – I izmjena (pdf)
05.04.2019. – Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku nabave robe, radova i usluga jednostavne nabave
05.04.2019. – Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku nabave roba, radova i usluga jednostavne nabave
14.03.2019. – Registar Ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma za 2019. godinu (pdf oblik)
14.03.2019. – Registar Ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma za 2019. godinu (csv oblik)
06.03.2019. – Registar Ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma za 2018. godinu – po izvršenju (pdf oblik)
06.03.2019. – Registar Ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma za 2018. godinu – po izvršenju (csv oblik)
11.02.2019. Odluka o odabiru 2019. – MESNI PROIZVODI 2019.
11.02.2019. Odluka o odabiru 2019. – RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI BVR 18-19
07.02.2019. Odluka o odabiru 2019. – MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE BVR 2-19
07.02.2019. Odluka o poništenju postupka za žitarice, krumpir, voće, povrće i orašaste plodove
29.01.2019. Odluka o odabiru 2019. – MLIJEČNI PROIZVODI
29.01.2019. Odluka o odabiru 2019. – USLUGE ČUVARSKE SLUŽBE
29.01.2019. Odluka o odabiru 2019. – KRUŠNI PROIZVODI
21.01.2019. Poziv za dostavu ponuda 2019. – RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI
15.01.2019. Poziv za dostavu ponuda 2019. – MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE
11.01.2019. Poziv za dostavu ponuda 2019. – MESNI PROIZVODI
11.01.2019. Poziv za dostavu ponuda 2019. – MLIJEČNI PROIZVODI
11.01.2019. Poziv za dostavu ponuda 2019. – ČUVARSKE USLUGE
10.01.2019. Poziv za dostavu ponuda za 2019. – ŽITARICE, KRUMPIR, POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI
10.01.2019. Poziv za dostavu ponuda 2019. – KRUŠNI PROIZVODI
09.01.2019. – Plan nabave za 2019.(pdf)
09.01.2019. – Plan nabave za 2019.(csv)
14.11.2018. – Plan nabave za 2018. – ažurirani I (pdf)
14.11.2018. – Plan nabave za 2018. – ažurirani I (csv)
23.10.2018. – Plan nabave za 2018. – ažurirani (pdf)
23.10.2018. – Plan nabave za 2018. – ažurirani (csv)
23.10.2018. – Registar Ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma za 2018 – ažurirani II (pdf)
23.10.2018. – Registar Ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma za 2018 – ažurirani II (csv)
16.10.2018. Poziv za dostavu ponuda za klima urđaje BVU 16-18
16.10.2018. Troškovnik za klima uređaje BVU 16-18
03.10.2018. Odluka o poništenju postupka za klima uređaje
10.08.2018. Poziv za dostavu ponuda – Izvođenje radova na zamjeni stolarije u Domu za odrasle osobe Borova
10.08.2018. Troškovnik za izmjenu stolarije 2018
29.06.2018. Poziv na dostavu ponude za Klima uređaje
29.06.2018. Ponudbeni list za klima uređaje
29.06.2018. Troškovnik za kilma uređaje 2018
07.06.2018. Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma za 2018 – ažurirani (pdf oblik)
07.06.2018. Registar ugovora za nabavu i okvirnih sporazuma za 2018 – ažurirani (csv oblik)
04.06.2018. Pravilnik o postupku nabave roba, radova i usluga jednostavne nabave – 2018 (pdf oblik)
04.06.2018. Pravilnik o postupku nabave roba, radova i usluga jednostavne nabave – 2018 (csv oblik)
02.03.2018. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2018 (pdf oblik)
02.03.2018. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2018 (csv oblik)
02.03.2018. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017 – po izvršenju (pdf oblik)
02.03.2018. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017 – po izvršenju (csv oblik)
09.01.2018. Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Plana nabave za 2018. godinu
09.01.2018. Plan nabave za 2018. godinu
23.11.2017. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017 – ažurirani
20.06.2017. Pravilnik o postupku nabave roba radova i usluga jednostavne nabave
26.05.2017. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017. godina
13.03.2017. Procedura naplate prihoda
13.03.2017. Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
13.03.2017. Procedura stvaranja obveza u Domu za odrasle osobe Borova
03.03.2017. – Odluka o odabiru – Razni prehrambeni proizvodi 2017.
03.03.2017. – Odluka o odabiru – Mlijeko i mliječni proizvodi 2017.
01.03.2017. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016. godine – po izvršenju
20.02.2017. Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave
20.02.2017. Plan nabave za 2017. godinu
14.02.2017. Poziv za dostavu ponuda – mlijeko i mliječni proizvodi proizvodi
14.02.2017. Poziv za dostavu ponuda – razni prehrambeni proizvodi
11.11.2016. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016. – ažurirani
11.11.2016. – Izmjena plana nabave za 2016. godinu
30.05.2016. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016.
07.03.2016. Registar ugovora po izvršenju za 2015. godinu
17.02.2016. – Plan nabave za 2016. godinu
10.02.2016. – Odluka o odabiru ponude – Krušni proizvodi 2016
07.01.2016. Poziv za dostavu ponude – Krušni proizvodi 2016
30.11.2015. Registar ugovora o javnoj nabavi 2015. – ažurirani
30.11.2015. Plan nabave 2015. – ažurirani
09.03.2015. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015.
18.02.2015. Odluka o poništenju farmaceutskih proizvoda za 2015. godinu

13.02.2015. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2014 – ažururani po izvršenju

13.02.2015. Odluka o odabiru svježa konzumna jaja 2015.
05.02.2015. Plan nabave za 2015. godinu

30.01.2015. Odluka o odabiru čuvarske usluge 2015

09.01.2015. Poziv za dostavu ponuda – svježa konzumna jaja za 2015. godinu

08.12.2014. Poziv za dostavu ponuda – farmaceutski proizvodi 2015

05.12.2014. Poziv za dostavu ponuda – usluge čuvarske službe
25.11.2014. Javna nabava – razni prehrambeni proizvodi 2015
04.09.2014. Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2014-AŽURIRANI
10.07.2014. Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014. godinu
17.06.2014 Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za nabavu električne energije – opskrba
17.06.2014. Troškovnik za obskrbu električnom energijom
19.03.2014. Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2013. godina – po izvršenju ugovora – ažurirani
14.03.2014. Odluka o odabiru – mliječni proizvodi 2014
13.03.2014. Plan nabave za 2014 – IZMIJENJENI
04.03.2014. Poziv za dostavu ponuda – Mliječni proizvodi
21.02.2014. Plan nabave za 2014 g
21.02.2014. Registar ugovora o javnoj nabavi 2013
19.11.2013. Mlijeko i Kruh 2014.
19.11.2013. Usluge čuvarske službe 2014.
19.11.2013. Razni prehrambeni proizvodi 2014.
25.03.2013. Registar Ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu
25.03.2013. Plan nabave za 2013. godinu
09.01.2013. Mliječni proizvodi 2013. godina
09.01.2013. Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači 2013. godina
24.12.2013. Registar Ugovora o javnoj nabavi Doma Borova 2012. godine
06.11.2012. Usluge čuvarske službe 2013. godina
06.11.2012. Materijal za čišćenje 2013. godina
05.11.2012. Meso i mesni proizvodi 2013. godina
05.11.2012. Mliječni proizvodi 2013. godina
02.11.2012. Razni prehrambeni proizvodi 2013. godina
20.06.2012. Registar ugovora o javnoj nabavi
20.03.2012. Plan nabave 2012