Na koji način se smještavaju korisnici u Dom za psihički bolesne odrasle osobe?

faqSkrbnik ili rodbina koja više nije u stanju brinuti za svoje bližnje, kojoj je prethodno postavljena dijagnoza psihičke smetnje, pokreću kod nadležnog Centra za socijalnu skrb postupak za ostvarivanje prava na skrb izvan vlastite obitelji u vidu stalnog smještaja u Domu. Na temelju zahtjeva za smještanjem, kojeg upućuje nadležni Centar za socijalnu skrb našoj ustanovi, Komisija za prijem i otpust korisnika odlučuje o zahtjevu na redovnoj komisiji.

Bookmark the permalink.