Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 21. rujna 2012.godine, u Osijeku je održano predavanje koje je tematski vezano uz ovaj dan : Nasilje nad ženama u Hrvatskoj: učinjeni pozitivni pomaci i predstojeći koraci“. Predavanje je održala dr.sc. Maja Mamula, psihologinja i ujedno i zagrepčanka godine, koja se aktivno bavi promoviranjem ženskih prava te zaštitom istih. Predavanju je prisustvovala i psihologinja Doma Borova, Marina Pleša.

Zaključci sa ovih predavanja odnose se na činjenicu o potrebi intenziviranja suradnje sa nadležnim tijelima u zaštiti žrtava ali i prevenciji nasilja te promjeni nacionalnog stajališta vezanih uz sliku o obiteljskom nasilju.

„Znat ćemo da napredujemo onda kada broj prijava obiteljskog nasilja bude strelovito u porastu“ – ističe dr. sc. Mamula – „te kada postojeće zakone učinimo transparentnijima“.

Spomenuta je i potreba psihosocijalne rehabilitacije nasilnika kao i učestalija upotreba psihoterapije sa žrtvama.

Bookmark the permalink.