Radionica samosvijesti

Kako bismo pripremili naše korisnike koji su uključeni u Program organiziranog stanovanja za jedan od oblika vaninstitucionalnog oblika života stručni radnici učestalo i intenzivno rade na poticanju i motiviranju korisnika na introspektivni uvid i jačanje vlastitih kapaciteta te regrutiranje postojećih osobina koje se ispoljavaju na pozitivan način.
Osim toga, ovakav oblik rada služi i za jačanje grupne kohezije, ali i povećanje motivacije korisnika na preuzimanje odgovornosti i povećanje samostalnosti, a sve u skladu s Master planom. Korisnici su informirani i na ovaj način jačju i samopouzdanje.

Bookmark the permalink.