Skup “Mentalno zdravlje na radnom mjestu”

Kako bi potaknuli unaprjeđivanje međusektorske suradnje u provođenju mjera Nacionalne strategije zaštite mentalnog zdravlja te zajedničkim djelovanjem pridonijeli ostvarenju ciljeva, skupina psihologa zaposlenih u zavodima za javno zdravstvo pokrenula je inicijativu za afirmaciju primijenjene psihologije u rješavanju društveno relevantnih pitanja mentalnog zdravlja. Namjera je, u okviru teme „Psihologija i pitanja mentalnog zdravlja“, razmotriti kapacitet psihologije za djelotvorne intervencije u području zaštite mentalnog zdravlja, posebno za mjere univerzalne prevencije na organizacijskoj i socijalnoj razini, među inim i u području rada.

Skup „Mentalno zdravlje na radnom mjestu“,održan u Senju 26. i 27. ožujka ove godine dio je ovih aktivnosti. Na skupu su, uz 20-ak kolega zaposlenim u različitim domenama, razmotrene mogućnosti psihologije za intervencije u području rada, u svrhu stvaranja radnog okruženja, koje bi podržavalo dobro mentalno zdravlje i produktivnost, te u smjeru razvoja osobnih vještina potrebnih za uspješno udovoljavanje zahtjevima radnog mjesta. Psihologinja Doma Borova, Marina Pleša, u skladu s predviđenim stručnim usavršavanjem djelatnika, također je sudjelovala na skupu koji je donio obilje ideja o unapređivanju mentalnog zdravlja na radnom mjestu kao i konkretne postupke. Svi ovi zaključci bit će usklađeni s Nacionalnom strategijom zaštite mentalnog zdravlja. Sljedeći susret predviđen je za lipanj s temom “Mentalno zdravlje u zajednici”.

Bookmark the permalink.