Smještaj korisnika u Domu Borova

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova nudi kvalitetan i komforan smještaj za psihički bolesne odrasle osobe. Našim korisnicima na raspolaganju je u sklopu stalnoga smještaja slijedeće usluge: stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i… Nastavite…