Vukovar

Paljenjem lampiona korisnici i stručni radnici Doma za odrasle osobe Borova podijelili su sjećanja i osjećaje povodom dana pada Vukovara. Mnogi kažu Vukovar je dao i brojne junake… …kad kažemo žrtva, mislimo na Vukovar… …kad kažemo plač, mislimo na Vukovar… … Nastavite…

VAŽNO:

Prema uputama o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova pružatelja socijalnih usluga upozoravaju se zaposlenici pružatelja socijalnih usluga da vode računa o osobama s kojima su bili na udaljenosti … Nastavite…

Upute za posjetitelje

1. Posjeti pokretnim korisnicima dopušteni su na otvorenim prostorima uz uvjet da posjetitelji ne dolaze u neposredni međusobni kontakt i kontakt s drugim korisnicima, a posjet može trajati najduže 30 minuta. Posjete obavezno nose zaštitnu masku i ne smiju imati … Nastavite…