Isporuka dva nova vozila u sklopu EU projekta “Moja kućica, moja slobodica”

Dom za odrasle osobe Borova potpisao je u prosincu 2021. godine Ugovor za nabavu vozila sa Auto Hrvatska Automobili d.o.o. Predmet nabave predstavljaju dva SUV vozila te jedno kombi vozilo sa podiznom platformom za osobe sa invaliditetom. Po prvoj isporuci zaprimljena su dva vozila marke Dacia Duster od koje jedno vozilo ima pogon na sva četiri kotača. Vozila su namijenjena za prijevoz korisnika organiziranog stanovanja i dostavu obroka u okviru usluge pomoći u kući. Navedene usluge sastavni su dio projektnih aktivnosti EU projekta „Moja kućica, moja slobodica“.

Vrijednost isporučenih vozila iznosi: 297.496,60 kn, ista su financirana u cjelokupnom iznosu sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Nova vozila će omogućiti Domu kvalitetnije pružanje usluga i poboljšanu brigu o krajnjim korisnicima.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Doma za odrasle osobe Borova.

Bookmark the permalink.