Godišnji financijski izvještaj

Document-iconDom za psihički bolesne odrasle osobe Borova u razdoblju od 01. 01. 2014. godine do 31. 12. 2014. godine ostvario je ukupno 8.968.313,00 kn prihoda, u istom razdoblju ukupno ostvareni rashodi iznose 8.960.823,00 kn.

Dana 31. 12. 2014 . godine iskazan je višak prihoda u iznosu od 2.714,00 kuna AOP 602/Višak prihoda i primitaka – preneseni / i višak prihoda i primitaka u iznosu od 7.490,00 kuna AOP 600.

Ukupni višak prihoda iznosi 10.204,00 kuna – sredstva donacije bit će namjenski utrošen u 2015. godini.

Odnos ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju prethodne godine i ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju tekuće godine iskazan je indeksom 96,8. Odnos ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju prethodne godine i ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju tekuće godine iskazan je indeksom 96,7.

Iz iskazanih indeksa vidljivo je da nije bilo značajnih odstupanja ( iznad 10 % ) u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine

Godišnji financijski izvještaj 2014. godina (pdf)

Bilješke 31.12.2014. (pdf)

Tablice uz obvezne Biljeske 31.12.2014 (xls)

Bookmark the permalink.