Moja kućica, moja slobodica: Potpisan ugovor o rekonstrukciji dijela zgrade Doma Borova

Jučer (četvrtak) je u Domu za odrasle osobe u Borovi potpisan ugovor o građevinskim radovima i obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na objektima Doma Borova u sklopu EU projekta “Moja kućica, moja slobodica”, kojeg samostalno provodi Dom za odrasle osobe Borova uz podršku VIDRE – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Ugovor o građevinskim radovima potpisali su Zlata Rončević, ravnateljica Doma Borova i Zdenko Marković, direktor tvrtke „Građenje Marković“ d.o.o.

Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na objektima Doma Borova vršit će „KA STUDIO“ j.d.o.o. zastupan po direktorici Marini Kršić.

Predstavnici VIDRE, Tajana Bukovšak i Marijan Mikec prisustvovali su potpisivanju ugovora.

Građevinski radovi odnose se na rekonstrukciju dijela zgrade u vlasništvu Doma s ugradnjom vanjskog dizala za potrebe boravka, dogradnju i uređenje roh-bau zgrade na zemljištu koje je također u vlasništvu Doma i uređenje dviju kuća u mjestu Borova koje su kupljene, te će biti obnovljene za potrebe organiziranog stanovanja korisnika.

Za odrasle osobe s mentalnim oštećenjem projekt će osigurati izvaninstitucijsku uslugu boravka za 10 novih korisnika iz zajednice, izvaninstitucijsku uslugu organiziranog stanovanja za 16 korisnika koji će prijeći u stambene jedinice iz institucije, radne aktivnosti kao dio obje prethodno navedene usluge, te proširenje usluge dostave toplog obroka u okviru usluge pomoći u kući.

Upravljačko tijelo u provođenju projekta predstavlja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, dok uloga posredničkog tijela druge razine pripada Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

Izvor: ICV.hr

Bookmark the permalink.