Održane dvije edukacije u sklopu Eu projekta „Moja kućica, moja slobodica“

U Domu za odrasle osobe Borova održane su dvije edukacije (02. i 09. studenoga 2020. godine) na temu ravnopravnosti spolova u sklopu EU projekta „Moja kućica, moja slobodica“. Promicanje ravnopravnosti spolova je osnaživanje djelatnika Doma u području rodne ravnopravnosti kao i smanjenje predrasuda i diskriminacije koja se može pojaviti u radu s korisnicima koji su često izloženi predrasudama, diskriminaciji i netoleranciji  kao osobe s invaliditetom i/ili starije i nemoćne osobe.

Teme koje su bile obuhvaćene predavanjem odnose se na: rodnu ravnopravnost, predrasude, toleranciju, socijalne vještine, komunikacijske vještine. Također je naglasak stavljen na odnos prema osobama koje imaju poteškoće u obavljanju redovnih životnih potreba. Gosti predavači su bili Desa Kolesarić i Jelena Kolesarić Škorić ispred udruge S.O.S. Virovitica. Edukacija na temu ravnopravnosti spolova predstavlja jednu od glavnih okosnica pristupa prema kako sadašnjim tako i budućim, korisnicima Doma, te će iznimno doprinijeti jačanju kapaciteta djelatnika Doma, te razvoju i realizaciji EU projekta. Djelatnici Doma su kroz predavanje i radionice imali priliku upoznati se sa konkretnim primjerima iz prakse i njihovim rješenjima na djelotvoran i trajan način. Gosti predavači su bili izuzetno susretljivi i profesionalni te su odgovarali na sva postavljena pitanja djelatnika Doma. Prilikom održavanja edukacija poštivane su sve epidemiološke mjere.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Doma za odrasle osobe Borova.

Bookmark the permalink.