Pravila za posjet korisnicima

Preporučuje se ograničiti posjete korisnicima na najmanju moguću mjeru izuzev u izvanrednim opravdanim situacijama – znatno pogoršanje zdravstvenog stanja korisnika. U izvanrednim opravdanim situacijama posjete treba organizirati pod nadzorom pružatelja usluga u vanjskim i unutarnjim prostorima. Prije početka izvanrednog posjeta (bilo u vanjskom prostoru u krugu pružatelja usluge, bilo u unutarnjem prostoru), posjetiocima je potrebno izmjeriti tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom te ako se utvrdi povišena tjelesna temperatura, izvanredni posjet se ne može ostvariti. Obavezna je dezinfekcija ruku prije ulaska u prostor pružatelja usluga. Preporučuje se da u jednom posjetu jednog korisnika može posjetiti jedna osoba. Iznimno, u posjeti može sudjelovati više osoba ukoliko je posjetiocu potrebna videća pratnja, tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika, osobni asistent ili neki drugi oblik asistencije. O posjetima pružatelj usluge smještaja vodi dnevnu evidenciju. Osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima.

Korisnicima kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ne mogu primati posjete.

Posjet korisnicima u vanjskom prostoru moguć je samo u krugu pružatelja usluge. Za vrijeme posjeta u vanjskom prostoru korisnici nose masku. Izvanredni posjeti su ograničenog trajanja te se organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu, na način da se može održati razmak od 1,5 metra između svih osoba. Manji razmak moguć je jedino između korisnika i zaposlenika kada je korisniku, uslijed njegovog zdravstvenog stanja, nužna pratnja zaposlenika. Pružatelj usluga dužan je paziti da za svaku osobu ima isplanirana najmanje 3 m² vanjskog prostora. Posjetioci imaju obvezu cijelo vrijeme nositi masku te se pridržavati drugih mjera zaštite (dezinfekcija ruku i sl.). Izvanredni posjeti korisnicima omogućuju se u unutarnjim prostorima pružatelja usluga kada iz objektivnih razloga posjet nije moguće organizirati u vanjskim prostorima pružatelja usluga (primjerice nepokretni korisnici ili izrazito nepovoljni vremenski uvjeti).

Izvanredni posjeti su ograničenog trajanja te se organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Posjetitelji imaju obvezu cijelo vrijeme nositi masku, jednokratne ogrtače i jednokratne nazuvke te se pridržavati drugih mjera zaštite.

Ukoliko posjetioci ne poštuju utvrđene mjere zaštite prilikom izvanrednog posjeta, pružatelj usluga dužan ga je upozoriti na pridržavanje mjera i udaljiti ga ukoliko i dalje ne bude poštivao utvrđene mjere.

Zaštitnu opremu korisnicima osigurava pružatelj usluge dok posjetitelji sami osiguravaju potrebnu zaštitnu opremu prilikom posjeta korisnicima usluge smještaja.

Bookmark the permalink.