EU projekt: Moja kućica, moja slobodica (K.K. 08.1.3.04.0028.)

Kratki opis projekta

Projekt „Moja kućica moja slobodica“ će osobama s mentalnim oštećenjem te starijim i nemoćnim osobama osigurati izvaninstitucijske socijalne usluge čime će se doprinijeti smanjenju broja korisnika smještaja kao institucijske skrbi i prevenciji institucionalizacije. Ulaganja u socijalnu infrastrukturu omogućiti će širenje mreže izvaninstitucijskih usluga u zajednici i to: usluge organiziranog stanovanja, usluge cjelodnevnog boravka i usluge pomoći u kući.
Dom za odrasle osobe Borova projekt provodi samostalno bez partnera, ali uz podršku „VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije“ u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, posebice njenim člankom 25. Poslovi regionalnih kordinatora. Upravljačko tijelo u provođenju projekta predstavlja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, dok uloga posredničkog tijela druge razine pripada Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije (SAFU).

 1. Za odrasle osobe s mentalnim oštećenjem projekt će osigurati:
  1. Izvaninstitucijsku uslugu boravka za 10 novih korisnika iz zajednice
  2. Izvaninstitucijsku uslugu organiziranog stanovanja za 16 korisnika koji će prijeći u stambene jedinice iz institucije
  3. Radne aktivnosti kao dio obje prethodno navedene usluge
 2. Za starije i nemoćne osobe projekt osigurava:
  1. Uključenje 20 novih korisnika u postojeću uslugu pomoći u kući kroz dostavu obroka
 3. Projekt uključuje četiri lokacije koje su u priloženoj procjeni troškova podijeljene na sljedeći način:
  1. Na zgradi koja je u vlasništvu doma izvršit će se rekonstrukcija dijela zgrade i opremanje kako bi se osigurao adekvatan prostor za cjelodnevni boravak uz ugradnju vanjskog dizala za osobe s invaliditetom
  2. ROH-BAU zgrada u vlasništvu doma će se dograditi, urediti te opremiti za organizirano stanovanje. Uređenje okućnice je također predviđeno
  3. Kupovina dvije kuće u mjestu Borova; iste će se obnoviti, opremiti te će se urediti njihov okoliš kako bi bile prihvatljive za organizirano stanovanje
 4. Nabava tri vozila koja će služiti za potrebe djelatnika izvaninstitucijske skrbi
 5. Nabava poljoprivredne mehanizacije za radne aktivnosti doma
 6. Zapošljavanje novih djelatnika u svrhu održivosti projekta

Cilj projekta

“Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.”

Vrijednost projekta

Projekt iznosi: 753.025,35 EUR te je financiran u 100% iznosu od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Razdoblje provedbe projekta

15. svibanj 2019. – 15. listopad 2023.

Kontakt osoba:

Ravnateljica doma za odrasle osobe Borova:
Zlata Rončević, dipl. socijalna radnica
e-mail: zlata.roncevic@socskrb.hr

Više informacija o europskim fondovima:

 • web stranica Europskih strukturnih i investicijskih fondova: www.strukturnifondovi.hr
 • web stranica Europskog fonda za regionalni razvoj: http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za- regionalni-razvoj
 • web stranica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije: https://www.safu.hr/
 • web stranica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: https://razvoj.gov.hr/
 • web stranica „VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije“: https://ravidra.hr/