Edukacija Đurđevac


U Đurđevcu se 29. i 30. svibnja 2017. godine održavala edukacija pod nazivom ˝Mjere i metode rada u svrhu zaštite života i zdravlja korisnika smještenih u ustanovama socijalne skrbi˝. Edukaciju je organiziralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Autor i voditelj edukacije je izv.prof.dr.sc.Slađana Štrkalj – Ivezić, dr.med.spec.psihijatar. Ispred Doma za odrasle osobe Borova na edukaciji su sudjelovale stručne radnice Anđelka Kaizer, medicinska sestra i Ivana Piljek, dipl.soc.radnica.

Bookmark the permalink.