Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Document-iconDom za psihički bolesne odrasle osobe Borova u razdoblju od 01. 01. 2015. godine do 31. 12. 2015. godine ostvario je ukupno 9.973.183,00 kn prihoda, u istom razdoblju ukupno ostvareni rashodi iznose 9.968.320 kn.

Dana 31. 12. 2015 . godine iskazan je višak prihoda u iznosu od 10.204,00 kuna AOP 602/Višak prihoda i primitaka – preneseni / i višak prihoda i primitaka u iznosu od 4.863,00 kuna AOP 600.

Ukupni višak prihoda iznosi 10.204,00 kuna – sredstva donacije bit će namjenski utrošen u 2016. godini.

Godišnji financijski izvještaj 2015. godina (pdf)

Bilješke 31.12.2015. (pdf)

Odluka Upravnog vijeća (pdf)

Bookmark the permalink.