Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem: Kako omogućiti palijativnu skrb i medicinu u ustanovama socijalne skrbi

Dana 21. i 22. rujna 2018. godine u hotelu Antunović u gradu Zagrebu održana je Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom: Kako omogućiti palijativnu skrb i medicinu u ustanovama socijalne skrbi.

Konferenciji su prisustvovale ravnateljica Doma, Zlata Rončević, dipl.socijalna radnica i stručna radnica Jelena Pavlek Bardić, bacc.therap.occup. Organizatori Konferencije bili su Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu. Kroz konferenciju su razni stručnjaci iz područja palijativne skrbi govorili o gorućim problemima s kojima se susreću palijativni bolesnici te osobe koje s njima rade, žive, brinu o njima i sl.

Govorilo se o pravilnom i potpornom liječenju palijativnih bolesnika, o ulogama stručnjaka, te potrebi razvijanja i uvođenja volonterske djelatnosti u ustanove socijalne skrbi.

Bookmark the permalink.