Međunarodni dan osoba sa invaliditetom -“Uđi u moje cipele”

Ne idi ispred mene, možda te neću slijediti.
Ne hodaj iza mene, možda te neću voditi.
Hodaj pored mene i budi moj prijatelj.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se 03. prosinca, s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba sa invaliditetom u društvu, a u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba sa invaliditetom.

Današnjom radionicom pod simboličnim nazivom “Uđi u moje cipele”, korisnici i stručni radnici Doma uvidjeli su kako je važno staviti se u cipele onih koji trajno ili povremeno trebaju našu pomoć, kako bismo ih bolje razumijeli i shvatili nužnost prilagodbe osobama sa invaliditetom, njihove karakteristike i specifičnosti funkcioniranja, kao i ograničenja i prepreke koje su posljedica bolesti i oštećenja sa jedne strane te prepreka koje im društvo postavlja sa druge strane.

Bookmark the permalink.