Protokol za posjete korisnicima Doma

Temeljem Izmjene i dopune uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampara od 17. srpnja 2020. godine dozvoljene su posjete korisnicima Doma uz strogo pridržavanje svih epidemioloških mjera i uputa.

Posjete korisnicima su dozvoljene prema UNAPRIJED DOGOVORENOM TERMINU:
– RADNIM DANOM od 10 do 15 sati
– VIKENDOM od 15 do 17 sati
Za dogovor oko termina posjeta, posjetitelji se trebaju dogovoriti sa socijalnom radnicom Doma na kontakt telefon 033/770-373, 098/220-792 (Ivana Piljek) i 099/399-8106 (Iva Kepec), radnim danom od 7 do 15 sati.

Kako bi se osiguralo poštivanje svih epidemioloških mjera i uputa, prema prostornim uvjetima i mogućnostima, posjete korisnicima ograničene su na 4 posjete dnevno, svaka u trajanju od max. 30 minuta.

Ulazak posjetitelja u Dom

1. Posjetitelji na ulaznim vratima pozvone u ambulantu, vrata otključava dežurna med. sestra/med.tehničar, evidentira posjetitelja u Knjigu evidencije i ispunjava sve tražene podatke (ime i prezime, razlog dolaska, mjerenje tjelesne temperature i praćenje respiratornih simptoma.
Obvezna dezinfekcija ruku i prelazak preko dezbarijere na ulazu.

Važno!!!Posjetitelj mora imati svoju zaštitnu masku cijelo vrijeme dok je u posjeti korisniku!!!

2. Posjetitelja preuzima socijalna radnica koja daje na uvid i ispunjavanje Izjavu, osim vikendom kada je u smjeni dežurna medicinska sestra/tehničar.
Ukoliko je posjeta donijela paket isti se predaje socijalnoj radnici koja ga dezinficira te nakon toga predaje korisniku.

3. Posjete korisnicima održavaju se isključivo vani, u perivoju ili ispred kantine za korisnike Nove zgrade, a za korisnike Stacionara u sjenici, uz obvezno prisustvo radnika, osim kada vremenske neprilike to ne dopuštaju. Tada se posjeta održava na natkrivenoj terasi.

Korisnicima je dozvoljena posjeta 1 posjetitelja u okviru jedne posjete.

4. Radnik koji je prisutan prilikom posjete korisniku mora imati zaštitnu masku i rukavice i paziti na poštivanje epidemioloških mjera i uputa, a pogotovo poštivanje mjere držanja socijalne distance.

Napomena

Ulazak posjetitelja u Dom isključivo:

  • sa zaštitnom opremom
  • prethodna dezinfekcija ruku
  • mjerenje tjelesne temperature
  • praćenje respiratornih simptoma
Bookmark the permalink.