Standardi kvalitete

U okviru procesa provedbe Standarda kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi, Stručni tim za provođenje Standarda kvalitete Doma Borova sudjelovao je, zajedno s Domovima Lobor -Grad te Bjelovar, na edukaciji održanoj u Bjelovaru 17. svibnja 2011. godine. Na edukaciji su predstavljeni konkretni postupci kojima je u cilju poboljšanje uvjeta života korisnika i podizanje kvalitete života istih. Stručni timovi dobili su konkretne smjernice i pisane materijale koji služe poduzimanju konkretnih mjera za ostvarenje spomenutih ciljeva.

Jedna od dužnosti Stručnog tima bit će i redovito izvješćivanje nadležnih tijela o tijeku izvršavanja mjera, a krajnji cilj, u čijem je središtu korisnik usluge i njegove potrebe, trebao bi biti ostvaren u naredna 24 mjeseca. Prvi zadatak koji se odnosi na samoprocjenu kvalitete trenutnih usluga uslijedit će za tri mjeseca.

Stručni tim Doma Borova čini 8 zaposlenika: 2 socijalna radnika, fizioterapeut, 2 radna terapeuta, 2 medicinske sestre te psiholog

Bookmark the permalink.