Kongers o Alzheimerovoj bolesti

Na Kongresu o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem koji se održavao od 05. do 08. listopada 2016. godine u Tučepima sudjelovale su ravnateljica Doma Zlata Rončević i stručna radnica Jelena Pavlek Bardić. Organizatori kongresa bili su Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko … Nastavite…