Pomoć i njega u kući

Programom pomoći i njege u kući obuhvaćene su osobe starije životne dobi sa područja istočnog dijela općine Suhopolje, Gradine, Rezovačkih Krčevina i dijela grada Virovitice, koje su nepososobne za samostalan život i koje zbog promjena u zdravstvenom stanju ne mogu same zadovoljiti osnovne životne potrebe, niti im to mogu osigurati članovi obitelji.

Program pomoći i njege u kući obuhvaća:

  • Organiziranje prehrane, nabava namirnica
  • Obavljanje kućanskih poslova
  • Pomoć u ostvarivanju nekih osobnih prava korisnika – podizanje novca, plaćanje režija, ostvarivanje prava u Centru za socijalnu skrb Virovitica
  • Njega korisnika – nabava lijekova, vožnja k liječniku opće prakse, vožnja na specijalističke preglede u OB Virovitica

Usluge pomoći i njege u kući trenutno obavljaju 3 njegovateljice, a nadzor nad njihovim radom provodi socijalni radnik. U 2011. godini bit će obuhvaćeno oko 75 korisnika.

Bookmark the permalink.