Smještaj korisnika u Domu Borova

vampovacDom za psihički bolesne odrasle osobe Borova nudi kvalitetan i komforan smještaj za psihički bolesne odrasle osobe. Našim korisnicima na raspolaganju je u sklopu stalnoga smještaja slijedeće usluge: stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, njega, radne aktivnosti, psihosocijalna rehabilitacija i korištenje slobodnoga vremena.

Dom je izgrađen u tri stambene jedinice-zgrada Penzionera, zgrada Stacionara i Nova zgrada.

Nova zgrada je stambeni dio na 2 kata povezanih liftom kako bi se omogućilo lakše kretanje teže pokretnih osoba i osoba koje koriste pomagala za kretanje. Stambena jedinica Stacionar je stambena jedinica za koju je planirana adaptacija objekata sa ciljem poboljšanja kvalitete pružanja usluge. Stambena jedinica Penzioneri je već u adaptaciji i radovima koji su počeli 24. siječnja 2011. godine, a planirani završetak radova je 01. srpnja 2011. godine.

Ovisno o stupnju samostalnosti u zadovoljavanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem, osobnom higijenom korisnici se smještavaju na stambeni dio ili na odjel pojačane njege.

vampovacStambeni dio Doma sastoji se od:

  • 52 dvokrevetne sobe (6 dvokrevetnih soba su u prostoru adaptacije stambenog objekta Penzionera),
  • 13 višekrevetnih soba.

Sobe su kvalitetno i vrhunski opremljene za udoban život korisnika te po potrebi prilagođene njezi teže pokretnih i nepokretnih korisnika.

Svim korisnicima osigurana je prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno, prema utvrđenim normativima, a kroz utvrđeni dnevni raspored:

  • DORUČAK – 08.00 – 09.00 h
  • RUČAK – 12.30 – 13.30 h
  • VEČERA – 18.00 – 19.00 h

Ovisno o zdravstvenim potrebama korisnika imamo slijedeće meni-e:

  • obični
  • za korisnike sa šećernom bolesti
  • za korisnike prema odrađenom tipu bolesti- lagana dijeta i
  • za korisnike kojima je potrebna kašasta prehrana

vampovacNa svakom katu nalaze se dnevni boravak te čajna kuhinja koji su na raspolaganju korisnicima.

Smještajem na odjel pojačane njege, teže pokretnom, nepokretnom i inkontinentnom korisniku kao i korisniku s specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba pomažu medicinske sestre i njegovateljice.

U sklopu brige o zdravlju korisniku je osigurano davanje terapije prema uputi liječnika, po potrebi pozivanje hitne medicinske službe kao i prijevoz kolima hitne medicinske pomoći na specijalističke preglede.

Liječnik psihijatar i liječnik opće prakse u Dom dolaze u utvrđenim mjesečnim rasporedima, a po potrebi i češće.

Korisnicima je osigurano pranje i glačanje osobnog kao i posteljnog rublja, a na odjelu za pojačanu njegu, pranje i glačanje osobnog i posteljnog rublja obavlja se prema potrebi svakodnevno.

Bookmark the permalink.