Stručni sastanak radnih terapeuta – Veli Iž

Od 1. – 5. travnja 2012. godine radne terapeutkinje Jelena Pavlek Bardić i Ivana Boduljak sudjelovale su na 9. Međunarodnom pedagoškom seminaru na Velom Ižu. Terapeutkinje su se okušale u radionicama crtanja, modeliranja glinom i irskog plesa, sudjelovale su na predavanjima sa temom Umjetnost-pedagogija-terapija i Medicinski aspekti te na simpoziju pod nazivom Situacija umjetničke terapije.

Na seminaru su sudjelovali stručnjaci iz šest zemalja: Hrvatske, Njemačke, Švicarske, Slovenije, Srbije i Mađarske.

Cilj seminara bio je upoznati stručnjake koji rade u socijalnim i zdravstvenim ustanovama s radom istih ustanova u ostalim zemljama te podizanje i značaj umjetničke terapije na višu razinu.

Bookmark the permalink.