Uvođenje Standarda kvalitete u Dom Borova

Nakon obuke održane u Bjelovaru ove godine, Tim sastavljen od stručnih radnika, medicinskih sestara, radnih terapeuta, fizioterapeuta, psihologa i socijalnog radnika obavio je prvu samoprocjenu u sklopu uvođenja Standarda kvalitete. Tim za kvalitetu stručno je odradio zadani posao. Svrha spomenutih Standarda jest podizanje kvalitete života korisnika socijalnih usluga. Nakon 3 mjeseca marljivog rada i postavljanja objektivnih ciljeva prvo izvješće bit će poslano nadležnom Ministarstvu. Neki od ciljeva odnose se na detaljnije informiranje korisnika o pravima iz sustava socijalne skrbi, informatizacija Doma, educiranje korisnika i djelatnika itd.

Standardi kvalitete (ukupno njih 20) odnose se na:

 • STANDARD 1: DOSTUPNOST INFORMACIJA
 • STANDARD 2: DOSTUPNOST I PRIMJERENOST USLUGA
 • STANDARD 3: POVEZIVANJE I SURADNJA (održavanje socijalnih mreža)
 • STANDARD 4: PROCJENA I PLANIRANJE
 • STANDARD 5: ODLUČIVANJE I SAMOODREĐENJE
 • STANDARD 6: PRIVATNOST I POVJERLJIVOST
 • STANDARD 7: SIGURNOST OD ISKORIŠTAVANJA
 • STANDARD 8: PRIGOVORI I ŽALBE
 • STANDARD 9 : RUKOVOĐENJE
 • STANDARD 10: UPRAVLJANJE
 • STANDARD 11 : OSIGURAVANJE POTREBNOG OSOBLJA
 • STANDARD 12: RAD VOLONTERA,STUDENATA NA PRAKSI I VJEŽBENIKA
 • STANDARD 13 : PRISTUPAČNOST OKOLIŠA
 • STANDARD 14 : UVJETI PRILAGOĐENI KORISNICIMA
 • STANDARD 15: ZDRAVLJE, SIGURNOST I ZAŠTITA
 • STANDARD 21: PRIJEM I OTPUST
 • STANDARD 22 : ODNOS PREMA KORISNICIMA
 • STANDARD 23: AUTONOMIJA I SAMOSTALNOST
 • STANDARD 24 : ZDRAVLJE,PREHRANA I DOBROBIT ODRASLIH OSOBA
 • STANDARD 25 : RESTRIKTIVNI POSTUPCI-ODRASLE OSOBE

Svaki od članova Tima zadužen je za ostvarenje određenih postavljenih ciljeva, a također svi članovi vjeruju da timski rad i udružene snage predstavljaju osnovu za uspješan rad. Zahvaljujemo se svima na razumijevanju jer sve djelatnike čeka naporan posao, a sve to da bismo ostvarili zajednički cilj: Pozitivno utjecali na živote naših korisnika.

Više informacija o Standardima kvalitete u sustavu socijalne skrbi može se pronaći na web stranicama Ministarstva: www.mzss.hr

Hvala svima!

Bookmark the permalink.